امیرحسین ادیبی یکی از کارشناسان ارشد حقوقی فعال در حوزه ی اکوسیستم استارتاپی است که سابقه ی همکاری با شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های دانش بنیان را در کارنامه ی خود دارد.
امیرحسین ادیبی فارغ التحصیل رشته ی حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است.
ایشان بلافاصله پس فارغ التحصیل شدن در مقطع کارشناسی تصمیم به ادامه ی تحصیل گرفتند و پس از آزمون در رشته ی مالکیت فکری دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شدند.
ایشان همزمان با تحصیل به کار و فعالیت در این حوزه پرداختند و با موسسات حقوقی و دفاتر وکالت همکاری خود را آغاز کردند. و پس از مدتی تمرکز ایشان بر روی حوزه های استارتاپی کشور متمرکز و با شرکت های این حوزه از قبیل موسسه حقوقی فینولا و شتابدهنده ی برنا و موسسه دانش بنیان برکت به همکاری پرداختند.