رابطه سرمایه گذاران و بنیانگذاران استارتاپ در شرکت تجاری

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

بسیاری از استارتاپ ها در پی جذب سرمایه گذار تا پیش از تاسیس شرکت، معمولا زیر یوق قراردادهای یک جانبه میروند ، اما در نهایت نه تنها اهداف و مقاصد دو طرف تامین نمیگردد، بلکه با برهم زدن توازن قراردادی حس بی اعتمادی و نگاه بالا به پایین بشدت بر جو حاکم در روابط کاری تاثیر منفی میگذارد.
طبق ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری به هفت دسته کلی تقسیم شده اند که هرکدام ضوابط و شرایط خاصی برای مدیریت و روابط فی مابین شرکا و اشخاص ثالث دارا میباشند !
اما استارتاپ ها و سرمایه گذاران فارغ از نوع روابط فی مابین ،معمولا میل به تاسیس شرکت سهامی خاص دارند ،توجیح انتخاب این نوع شرکت شاید بدلیل سهولت ورود سرمایه و نقل و انتقال سهام باشد اما سرمایه گذاران معمولا این ویژگی ها را در همکاری با استارتاپ ها نمیپسندند، از انجا که شرکت های سهامی کاملا بصورت دموکراتیک اداره میگردند و هرکس به میزان سهام خود حق تصمیم گیری در شرکت دارد ، بنابراین سرمایه گذارانی که سهام آنها در اقلیت است و خود را در موقعیت ضعیف تری نسبت به سایر سهامداران میبینند، سعی در محدودیت این دموکراسی از طریق قراردادهای خصوصی دارند ، غافل از آنکه بسیاری ازین محدودیت ها بدلیل مغایرت با نصوص قانونی قابلیت اعمال نداشته و صرفا سرمایه گذار با تحمیل یک سری شروط باطل و یا غیرنافذ وضعیت خویش را بیشتر متزلزل مینماید.
از همین رو ، پیشنهاد میگردد تا زمانی که بنیان گذاران استارتاپ ، تعهدات و وظایف خویش را در ارزشمندی آورده های خود که همان کار و فعالیت ،نوآوری و…است اقدام به تاسیس شرکت کاملا سهامی ننمایند و ایجاد شرکت مختلط را جایگزین قراردادهای خصوصی نمایند.
در شرکت های مختلط آورده تعدادی از شرکا سرمایه نقدی و آوردی دیگر شرکا کار و فعالیت آنهاست .
شرکایی که آورده آنها سرمایه نقدی است ، دارای سهام در شرکت میباشند و مسئولیت آنها تا میزان مبلغ اسمی سهم میباشد اما شرکا دسته دوم در مقابل شرکا دسته اول و سایر اشخاص مسئولیت تضامنی و دارایی آنها تبدیل به سهام نمیگردد.
نقل و انتقال در این نوع شرکت ها بدون اجازه سایر شرکا ممنوع است مگر اینکه برخلاف آن شرط شده باشد .
سایر اهدافی که سرمایه گذاران در پی آن هستند مانند آنکه بنیانگذاران در شرکت متعهد به فعالیت بوده یا نقل و انتقال سهم بدون اذن آنان صورت نگیرد و….را میتوان از طریق تاسیس شرکت های مختلط تامین نمود .

محمد یونسی
وکیل دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *