رای دیوان به فسخ قرارداد با برگشت چک

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
دیوان عالی کشور

[vc_row][vc_column][vc_column_text]بین دادگاه‌ها اختلاف پیش آمده بود که در این حالت اگر خریدار بدون پرداخت چک‌ها ملک را به دیگری بفروشد آیا با فسخ معامله؛ ملکی که در تصرف خریدار آخری است باید به فروشنده مسترد شود یا اینکه فروشنده اولی فقط حق مراجعه به خریدار اولی جهت مثل و یا قیمت ملک خود را دارد و حق پس گرفتن ملک موضوع معامله را ندارد؟

در جلسه امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور قضات با اکثریت آراء مقرر کردند با توجه شرط منعقد شده بین طرفین که چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.

این رای برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ صدور برای تمامی مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الا جراست.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message color=”info” message_box_style=”solid-icon” style=”round”]برای دانلود متن رای کلیک کنید![/vc_message][/vc_column][/vc_row]