ورود سرمایه گذاران جدید به خصوص قدرت های بازار سنتی به عرصه سرمایه گذاری خطرپذیر، نویدبخش توسعه بازار های فناورانه و نوین کشور است.اما این مساله را نباید نادیده گرفت که روحیه سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذارانی از جنس قدرت و انحصار در پاردایم این بازار تاثیرگذار است.

فرهنگ اکوسیستم کارآفرینی نوین ایران


اکوسیستم کارآفرینی نوین ایران برخلاف نظام کسب و کار سنتی که یادآور بازار نامتناجس قدرت و انحصار بود تا حدود زیادی فرهنگ بازار آزاد و قواعد رقابت دنیای سرمایه داری را در کنار سایر تعلیمات و روحیات کارآفرینی همراه آورده است.
در بازار سنتی ایران، مهمترین رکن رقابت ایجاد انحصار است و بعد از آن حذف رقبا از طریق رانت های اقتصادی، بنابراین نوآوری در محصول، جلب رضایت مشتری و استفاده از فناوری های روز در ارائه بهتر خدمات در رده های بعدی قواعد بازی در این بازار بود، در حالی که در عرصه کارآفرینی نوین این موارد در صدر اولویت هاست و هرگونه رفتار تبعیض آمیز مورد نکوهش رقبا و حتی مشتریان است.

عوارض حضور برخی سرمایه گذاران سنتی


ورود سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ به خصوص شرکت های پرداخت و بانک ها به اکوسیستم کارآفرینی نوین می تواند، امری بسیار میمون تلقی گردد. اما همچنان این بیم وجود دارد، که این گونه سرمایه گذاران که سبقه ایی حضور طولانی آنها در بازار ناشی از رانت و انحصار بوده است، نه ناشی از نوآوری و رقابت منصفانه! تاب و تحمل رقابت آزاد را نداشته باشد و با اقدامات ضدرقابتی اقدام به برهم زدن قواعد بازی در این سطح شوند.
کما اینکه پیش از این شنیده شد، شرکت سپ با هدف سرمایه گذاری در حوزه بلاکچین اقدام به ترغیب و جذب تعدادی از موسسین اول بلاک در مجموعه خود کرده بدون آنکه حقوق سرمایه گذاران پیشین را درنظر گرفته باشد و سرمایه گذاری شرکت آریاتک در اول بلاک را تباه نمودند.
علیرغم خبر مسرت بخش این سرمایه گذاری ها، امیدوارم سرمایه گذارانی از جنس قدرت و انحصار، موجب انحراف اکوسیستم کارآفرینی از مسیر رقابت آزاد و تاثیر منفی بر روحیه کارآفرینان جوان نشوند.