مهارت های شرکت داری کار آفرین

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

?آیین شرکت داری

?یکی از مهارت های مهم برای کار آفرین مهارت و دانش شرکت داری است .
مهارت شرکت داری را در چند شاخه میتوان تعریف کرد ، اما مهم ترین شاخه آشنایی کارآفرین با قوانین و مقررات اداره شرکت های تجاری است .
?اینکه کار آفرین باید صرفا تمرکز بر ایده تجاری خود نماید و توجه به قوانین مانع پیشرفت کسب و کار است دلیل موجهی برای بی اعتنایی به قوانین نیست .
⚫️از نظر سرمایه گذاران نیز کارآفرینانی که دارای ساختار تشکیلاتی منسجم ، پیشرو و ملتزم به ضوابط و قوانین قابل اعتماد تر برای مشارکت میباشند، زیرا در شرکت هایی با اهتمام به رعایت قوانین و مقررات ، رعایت سلسه مراتب در اتخاذ تصمیمات از هرگونه ارتکاب تخلف و به تبع آن شمول جرایم و مجازات های قانونی پرهیز می نمایند ریسک سرمایه گذاری کاهش می باید.
⚪️امروز یکی از معیار های اصلی سرمایه گذاری دانش مالی و حقوقی تیم کار آفرین است و صرف دانش فنی برای جذب سرمایه اکتفا نمی کند.
?توصیه می شود کار آفرینان در کنار سایر مهارت های فنی ، نسبت به کسب دانش های دیگر برای اداره کسب و کار از جمله مهارت های مالی و حقوقی کوشا باشند.
#شرکت
فینولا حقوق کسب و کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *