کارگاه آموزشی قرارداد سرمایه گذاری

یکی از کلیدی ترین مسائل در رشد سریع و گاه پایداری و بقا  در استارتاپ ها تامین مالی و سرمایه است ، تامین مالی در کسب و کار های سنتی معمولا از طریق اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری میسر می شود  اما درکسب و کار های نوپا این روش تامین سرمایه معمولا مرسوم نیست و بدلایلی حتی غیر ممکن است .

اما روش دیگر تامین مالی استارتاپ ها ، جذب سرمایه گذار است ،این روش از تامین مالی بدلایل مختلف از روش اخذ تسهیلات مناسب تر است چون

سرمایه گذاران در ریسک کار سهیم میشوند

انتظار باز پرداخت اصل و فرع سرمایه را از صاحبان مشاغل وجود ندارد

سرمایه گذار  را در رشد کسب و کار سهیم دانسته و برای آن تلاش میکند

میزان سهم سرمایه گذار به میزان نقدینگی وی از ابتدا قابل تعیین است

حقوق و تعهدات طرفین کاملا با توافق طرفین تعیین میگردد

اما در کسب و کار های نوپا با توجه به میزان سرعت رشد میزان سرمایه مورد نیاز نیز افزایش پیدا میکند به همین دلیل به هیچ وجه نمیتوان انتظار داشت تنها یک سرمایه گذار و یا با یک مرحله سرمایه گذاری استارتاپ به تمام اهداف خود دست یافته و حتی هزینه های جاری خود را تامین نماید از همین در مقاطع مختلف جذب سرمایه با توجه به نیاز جذب سرمایه صورت میگیرد .

اما با جذب سرمایه افراد جدیدی به کسب و کار شما ورود پیدا میکنند که ممکن است دیدگاه و اندیشه های آنان با دیدگاه شما همسو نباشد و یا در هر مقطع از سرمایه گذاری ، شرکا قبلی برای خود حقوقی را متصور شوند که میبایست شرکای جدید از آن مطلع گردند .

بدلیل همین پیچیدگی ها معمولا میان بنیانگذاران استارتاپ و سرمایه گذاران قراردادهای تنظیم میگردد که تحت عنوان قرارداد سرمایه گذاری سایر حقوق و تعهدات شرکا تعیین شده و براساس مفاد آن تصمیمات اتخاذ میگردد.

در این کارگاه قرار است با :

ماهیت شراکت تجاری و انواع مشارکت مالی

حقوق و تعهدات هر یک از شرکا ( بنیانگذاران و سرمایه گذاران)

شروط خاص قرارداد های سرمایه گذاری در کسب و کار های نوپا آشنا شویم.

همچنین کارآفرینان میتوانند چالش ها و مشکلات خود در تعامل با شرکا و سرمایه گذاران طرح و با مدرس و یا سایر شرکت کنندگان تبادل نظر بفرمایند تا راهکار مناسبی اندیشیده شود.

لینک ثبت نام رایگان:

https://evnd.co/8o48k