کار در مقابل سهم در کسب و کار

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

برخی از کسب و کارها در آغاز سرمایه و درآمد چندانی نداشته و توان پرداخت حق الزحمه نیروهای کار خود را ندارند.

بنابراین جذب نیروی کار با درآمد ثابت تقریبا غیرممکن است.

دراین مواقع بنیانگذار به دنبال نیروهایی میگردد که بتواند آنها را جذب ایده و مدل کسب و کار خود کند تا آنها را همراه کسب و کار خود کند.

بنیانگذار دراین حالت میتواند شراکت از کسب و کارش را به عنوان حق الزحمه پیشنهاد دهد.

شراکت در کسب و کار میتواند فقط مشارکت در درآمدهای آتی باشد یا شرکت در دارایی های کسب و کار که همان سهم شریک محسوب میگردد.

روابط حقوقی دراین نوع توافقات پیچیده میگردد از طرفی قانون کار بر تمام اشخاصی که قرارداد کار دارند حاکم است و پرداخت حداقل حقوق، حق بیمه وغیره را شامل میشود، از طرف دیگر طرفین تا هنگامی که جذب سرمایه رخ نداده راجع به دستمزد توافقی ندارند.

ازهمین رو پیشنهاد میشود درخصوص اشخاصی که همبنیانگذار هستند با نیروهای کاری ک نقش کلیدی دارند قرارداد مستقلی منعقد نمود.

معمولا بین همبنیانگذاران رابطه کارفرما و کارمند حاکم نمیباشد اما در خصوص نیروی کار حتی المقدر قراردادهای پیمانی و مشاور منعقد باید گردد تا عواقب عدم رعایت قانون کار باعث ورود ضرر به کسب و کارتان نگردد.

0 دیدگاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره میخوای؟