شرط راچت ( تعدیل سهام )

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

Full Ratchet

Full ratchet is an anti-dilution provision that, for any shares of common stock sold by a company after the issuing of an option (or convertible security), applies the lowest sale price as being the adjusted option price or conversion ratio for existing shareholders.

Full-ratchet anti-dilution protection allows an investor to have his percentage ownership remain the same as the initial investment.

For example, an investor who paid $2 per share for a 10% stake would get more shares in order to maintain that stake if a subsequent round of financing were to come through at $1 per share. The early round investor would have the right to convert his shares at the $1 price, thereby doubling his number of shares.

شرط ضمان تعدیل سهام

این شرط  در قرارداد های سرمایه گذاری درواقع برای جلوگیری از رقیق پذیری سهام سرمایه گذاران در راند های پیشین وضع میگردد .

هنگامی که در جذب سرمایه جدید در راند های بعدی ارزش سهام شرکت کمتر ازآنچه که در راند های پیشین ارزشگذری شده است ارزش گذاری گردد این حق به سهام دار پیشین اعطا می گردد که سهام خود را تجزیه و به سهام جدیدی تبدیل نماید تا از کاهش مالکیت وی در شرکت جلوگیری نماید .

فرض مثال هنگامی که سرمایه گذاری در مرحله قبلی برای دریافت  10 درصد سهام شرکت به ازا هر سهم دو هزار تومان پرداخته است و حال سرمایه گذار کنونی برای دریافت هر سهم مبلغ هزار تومان پرداخت می نماید،  این حق به سرمایه گذار قبلی اعطا شده که به ازا  مبلغ مازاد پرداختی خود برای دریافت هرسهم ، سهم جدید دریافت نماید و به نوعی سهام وی در شرکت دوبرابر می گردد.

در اعتبار  چنین شرطی در حقوق ایران ابهام وجود دارد زیرا در سرمایه گذاری مرحله قبل آنچه که سرمایه گذار به ازا دریافت سهم جدید پرداخته است متعلق به شرکت یا صاحبان سهام سابق گردیده است بنابراین اعطا سهام جدید بر مبنای ارزشگذاری بعدی سهام به سرمایه گذار راند قبلی ارزش معاملاتی سهم سابق را مجهول نموده است و وجاهت قانونی ندارد مگر آنکه شرکا  به نحوی توافق نموده باشند که اگر در ارزشگذاری غبن و تفاوت فاحشی با ارزش واقعی  سهام که در راند های بعدی مشخص میگردد رخ داده باشد ما به ازا تفاوت قیمت در ارزشگذاری به قیمت ارزشگذاری جدید  سهام جدیدی منتشر و به سرمایه گذار سابق اعطا گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *