دسته: مجموعه قوانین و مقررات

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ماده 1- شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری)

استاندارد

قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای

قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای  قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای ماده 1-حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم

استاندارد

قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان فصل يكم: تعاريف ماده ۱: از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پديدآورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن

استاندارد

قانون تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۳۶۷,۱۲,۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) قانون تعزیرات حکومتی ماده ۱- با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌ گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌ مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند. فصل اول- تخلفات و تعزیرات مربوطه ماده ۲- گرانفروشی:

استاندارد

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قاچاق کالا و ارز : هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن

استاندارد

کنوانسیون نیویورک

ماده یکم 1 . این کنوانسیون ناظر به شناسایی و اجرای آن دسته از احکام داوری است که در اختلاف بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و در قلمرو کشوری غیر از کشوری که در آن تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است صادر گردد همچنین ناظر است بر احکام داوری که در قلمرو

استاندارد

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374   ماده ۱ – بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌ وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌ خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌ باشد. تبصره ۱ – در موارد

استاندارد

‌قانون تأمين اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354,04,03با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول- تعاريف ـ كليات ماده 1 ـ بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل

استاندارد

آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49قانون اساسی

مقدمه: این آیین نامه در اجرای بند پنجم حکم مورخ 3/2/1379 مقام معظم رهبری «مدظله العالی» (پیوست حکم مورخ 10/3/1379 رییس قوه قضاییه) مبنی بر تعیین بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه و اختیارات محاکم رسیدگی کننده بر اساس فتاوی و فرامین و دستورالعمل های ابلاغی از ناحیه حضرت امام «ره» و مقام

استاندارد

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۱ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به