تماس 09101453148

ایمیل info@finolaw.net

نشانی توانیر خیابان ولیعصر بالاتر از ساعی بن بست چمن پلاک 2 واحد 2

مسائل حقوقی،بیمه و مالیات کسب و کار

فینولا | متخصص حقوق کسب و کار > Projects > کارگاه های آموزشی > مسائل حقوقی،بیمه و مالیات کسب و کار

 

در ادامه کارگاه های آموزش حقوقی برای صاحبان کسب و کار قصد داریم در این جلسه به بررسی شرکت ها ی تجاری و قوانین حاکم بر آنها بپردازیم .
شرکت های تجاری که گاه با حضور دو شریک تشکیل شده و به محض تاسیس دارای حقوق و تکالیفی مستقل از اعضای آن میگردد.

روابط شرکا بر منای قواعد خاصی خواهد بود و مسئولیت آنان د ربرابر مشتریان سایر اشخاص را قانون تعیین میکند.
از طرفی مسئولیت های خاصی برای شرکت و اشخاص حقوقی جاریست که میبایست صاحبان کس بو کار از آن مطلع باشند .
در کنار این مباحث بررسی مشکلات و چالش های صاحبان کسب و کار میتواند تجربه ی خوبی برای سایر کارآفرینان باشد که دراین کارگاه به آن خواهیم پرداخت.
سرفصل های این کارگاه:
شرکت های تجاری و قواعد حاکم بر آن
روابط شرکا درشرکت های تجاری و مسئولیت مدیران
بررسی شرکت های مناسب برای کسب و کار
بررسی قوانین مالیاتی و بیمه ایی حاکم بر شرکت ها

محوریت این کارگاه بررسی قوانین و در کنار آن توجه به تجارب کارآفرینان و ارائه راهکارهای حقوقی مناسب است بنابراین مشارکت فعال شرکتت کنندگان رکن مهم برای حضور در این کار گاه است .

ساعت اول و دوم کارگاه به بررسی شرکت های تجاری و روابط شرکا و مسئولیت مدیران اختصاص دارد.
ساعت سوم و چهارم به بررسی قوانین بیمه ایی و مالیاتی و همچنین بررسی کسب و کار های نوپا و قالب مناسب فعالیت تجاری برای آنها ، همچنین بحث آزاد برای بررسی چالش های کار آفرینان .

کارگاه های آموزشی

گفتگو با پشتیبان
سوال داری؟
فینولا خدمات نوین حقوقی
سلام وقت بخیر برای هماهنگی جلسه مشاوره میتوانید با من هماهنگ کنید!