تماس 09101453148

ایمیل info@finolaw.net

نشانی توانیر خیابان ولیعصر بالاتر از ساعی بن بست چمن پلاک 2 واحد 2

قرارداد های کسب و کارهای نوپا

فینولا | متخصص حقوق کسب و کار > Projects > کارگاه های آموزشی > قرارداد های کسب و کارهای نوپا

ما در کسب و کار خود هر روز با قول و قرارهایی که به یکدیگر میدهیم سروکارداریم برخی از آن ها در رابطه با مبادلات تجاری ماست و از اهمیت بیشتری برخوردارند. قراردادها ممکن است شفاهی و یا کتبی باشد؛ اما قطعا درخصوص قراردادهای فنی و بسیار مهم کمتر کسی به توافقات شفاهی اکتفا می نماید؛ چرا که در مواقع اختلاف اثبات آنچه مورد تراضی و توافق دو طرف واقع شده است بسیار دشوار است از طرفی برخی مسائل تخصصی و فنی است و بایستی سندی که قابل رجوع بین دو طرف موجود باشد تا از تفسیر های گوناگون جلوگیری کند.
از همه مهم تر وجود یک قرارداد کارا فی نفسه میتواند از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری نماید.
به همین دلیل بسیاری از قراردادها علاوه بر رعایت اصول عمومی قراردادها حاوی مسائل فنی و تخصصی است که تنظیم شرایط مربوط به آن نیازمند آگاهی کافی از قوانین و ضوابط قانونی است.
در این کارگاه قراراست علاوه بر اصول کلی قراردادها ، که مانند ستون فقرات تمامی توافقات است و با رعایت آن ها میتوان از صحت و اعتبار یک قرارداد خاطر جمع بود ، به قراردادهای خاص حوزه استارتاپ ها ، حقوق و شرایط طرفین در اینگونه قرارداد ها را بررسی کنیم.
قواعد عمومی حاکم بر قرارداد ها
شرایط و تعهدات اختصاصی طرفین در قرارداد ها
آشنایی با شرط محرمانگی( non-disclosure agreement )
آشنایی با شرط عدم رقابت (Non-competing agreement)
آشنایی با قرارداد سرمایه گذاری خطر پذیر (VC contract)
آشنایی با قرارداد های بنیانگذار ( co-founder agreement)
بررسی نمونه قرارداد ها
حل اختلاف و وجه التزام در قراردادها

کارگاه های آموزشی

گفتگو با پشتیبان
سوال داری؟
فینولا خدمات نوین حقوقی
سلام وقت بخیر برای هماهنگی جلسه مشاوره میتوانید با من هماهنگ کنید!