دسته بندی خدمات: دپارتمان ها

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

وکیل ملکی

وکیل ملکی

وکلای متخصص ما در دعاوی ملکی از جمله  دعاوی خلع ید ، افزار و تفکیک ، تخلیه ، اصلاح سند و غیره در خدمت شما هستند.

استاندارد

وکیل ارز دیجیتال

ارز های دیجیتال، صرافی های ارز رمز، توکن ها و کوین ها و هر آنچه که در این خصوص نیازمند یک وکیل متخصص هستید دپارتمان حقوقی ما در خدمت شماست.

استاندارد

وکیل شرکت تجاری

ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به شرکت ها و کسب و کار های تجاری و استارتاپ ها، وکالت در دعاوی تجاری، استارتاپ ها، قرارداد های تجاری ، اختلاف شرکا و سهامداران و داوری و مشاوره حقوقی شرکت ها

استاندارد

وکیل سایبری

مشاوره و وکالت در حوزه جرایم سایبری از جمله هک، نفوذ، نشت اطلاعاتی 

استاندارد

وکیل قرارداد تخصصی

ارائه خدمات تنظیم قرارداد ها و اسناد سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری خطر پذیر ، ارزشگذاری

استاندارد

وکیل کیفری

دفاع و پیگری در دعاوی کیفری در دادسرا ، دادکیفری کیفری یک و دو ، دادگاه انقلاب