دپارتمان فینتک

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

کارشناسان ما در حوزه فینتک و فناوری های نوین در صنایع مالی به شما بهترین مشاوره و خدمات را ارائه می دهند.

دپارتمان فینتک فینولا جز اولین ارائه دهندگان خدمات تخصصی به شتابدهنده های حوزه فینتک و کسب و کار های فعال در این زمینه است و حتی با شرکت های سرمایه گذاری تخصصی در این زمینه فعالیت می نماید.