تنظیم اسناد حقوقی و قرارداد ها

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

وکیل قرارداد

سرمایه گذاری و مراحل آن یکی از مهم ترین و حساس ترین نقاط عطف یک کسب و کار است که علاوه بر مزیت های قابل توجه آن برای رشد و توسعه کسب و کار به دلیل پیچیدگی فرایند مذاکره و تنظیم قرارداد می تواند به عنوان سخت ترین مرحله یک کسب و کار تلقی شود. 

به همین دلیل باید سهامداران و بنیانگذاران هر کسب و کاری پیش از شروع مراحل جذب سرمایه ، از دانش و مشاوره مناسب حقوقی و مالی در این زمینه برخودار باشند. 

دپارتمان سرمایه گذاری فینولا با دارا بودن کارشناسان حوزه مالی و حقوقی سرمایه گذاری در شرکت و کسب و کار های داخل کشور میتواند بازوی مناسبی برای شرکت شما در تمام مراحل جذب سرمایه باشد. 

درحال حاضر بسیاری از شرکت های سرمایه گذار و سرمایه پذیر در مراحل مختلف جذب سرمایه از خدمات مالی و حقوقی فینولا در جهت موفقیت بیشتر در کسب و کار خود بهره برده اند که این گواه بر تجربه و تخصص ماست. 

ارائه خدمات تنظیم قرارداد های تخصصی حوزه های کسب و کار و مشارکت و سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خطر پذیر ، قرارداد های ساخت، پیمان ،انتقال فناوری