برچسب: ارز

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

تاخیر تادیه دیون ارزی و خسارت آن

خسارت تاخیر تادیه دیون ارزی قابل مطالبه است؟ در این خصوص نص صریحی وجود ندارد و آنچه از قوانین و مقررات موجود به خسارت تاخیر تادیه اشاره نموده است در خصوص اسعار و ارزهای خارجی صحبتی به عمل نیامده است، لکن در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: در دعاویی که موضوع

استاندارد

دستورالعمل حمل و نگهداری ارز

دستورالعمل حمل و نگهداری ارز ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن يکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود. ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای

همین الان پیام بده
مشاوره میخوای؟