برچسب: اینماد

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

مقرراتی که باید متمرکز کنندگان پرداخت رعایت کنند چیست!

?مدت ها بود که درگاه های واسط پرداخت با تهدید های گوناگون مواجه شده و گاه حتی فیلتر میشدند. تا اینکه بالاخره کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی تصمیم به ساماندهی درگاه های واسط گرفته و مقرراتی جدیدی را تصویب و ابلاغ نمود . ?طبق این مصوبه درگاه های واسط باید شناسه یا اینماد

استاندارد

فشار مالیاتی بر استارتاپ ها از طریق نماد اعتماد !?

?‍ طبق مواد 93 و 105 قانون مالیات های مستقیم فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات است. ?برای صاحبان کسب و کار های اینترنتی که بعضا جا و مکان فیزیکی نداشته تا ممیزان مالیاتی به سراغشان بیایند، پرداخت مالیات چندان محلی از اعراب نداشت. ?حال چند وقتی است که اداره دارایی نظرش