برچسب: بازار غیر متشکل

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

دستورالعمل اجرایی بازار متشکل ارزی

دستورالعمل اجرایی بازار متشکل ارزی که در 15 بهمن 1397 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و اصلاحات آن در 21 بهمن ماه 98 در هیات عامل بانک مرکزی تصویب شد و اصلاحاتی در 4 تیر، 29 مرداد و 23 مهر ماه در متن آن انجام شده، دارای 23 ماده و 14 تبصره است.

همین الان پیام بده
مشاوره میخوای؟