برچسب: درگاه پرداخت

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

پروتکل ssl و ضرورت بهره گیری درگاه های پرداخت از آن

SSL چیست و چرا استفاده می‌شود !؟ به قلم مهدی آهازان  بدانیم چگونه امنیت خود و کاربران را افزایش دهیم ! از روزی که اینترنت راهی برای سرعت بخشیدن به کارهای روزمره افراد شناخته شد، نفوذ به رایانه افراد و دسترسی به اطلاعات خصوصی و داده‌های شخصی آن‌ها مورد توجه افراد سودجو بوده است.