برچسب: قانون تملک آپارتمان ها

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

قانون تملک آپارتمان ها

قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343/12/16 با اصلاحات و الحاقات‌ ماده ۱ – مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.  مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ماده ۲ – قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن

همین الان پیام بده
مشاوره میخوای؟