برچسب: مرکز نوآوری

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

مرکز نوآوری چیست

مرکز نوآوری یا همان INNOVATION CENTER در اکوسیستم کارآفرینی ایران به مجموعه ای اطلاق می گردد که کاربری چندگانه از خدمات حوزه کارآفرینی از جمله ارائه فضای کار اشتراکی به تیم ها و کسب و کار ها، شتابدهنده و برگزاری دوره های شتابدهی، سرمایه گذاری بر روی طرح ها و کسب و کار ها ،

مشاوره میخوای؟