برچسب: کد کارگاهی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

کد کارگاهی چیست ؟

کد کارگاهی چیست؟ هر کسب و کاری که به نوعی کارمند و نیروی کار دارد ملزم به بیمه نمودن پرسنل خود می باشد و هرگونه توافق برخلاف ان معتبر نخواهد بود . به همین منظور کلیه کسب و کار ها در آغاز فعالیت باید نسبت به تشکیل پرونده در اداره بیمه محل و اخذ کد