برچسب: کلاهبرداری پانزی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

کلاهبرداری به سبک پانزی

کلاهبرداری پانزی چیست؟ کلاهبرداری پانزی یک روند سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه ‌است که سود‌هایی را از همان پول سرمایه‌گذاری شده یا مالی که بوسیلهٔ سرمایه‌گذار بعدی پرداخت شده‌است، به سرمایه‌گذار قبلی خودش پرداخت می‌کند یعنی عایدی حاصل شده از سود واقعی دست آمده توسط سازمان یا شخصی که فعالیت تجاری را انجام می دهد پرداخت نمی گردد.