بانک مرکزی و ارز رمز ها

بانک مرکزی ارز رمز ها را به دو دسته کلی تقسیم نموده است :

ارز رمز های بدون پشتوانه :

این ارز رمز ها دارای پشتوانه مالی فیزیکی و یا اعتبار مالی مانند طلا ، ارز ، پول ملی و سایر دارایی های مشهود نیستند و اعتبار و عرضه آنان براساس اعتبارعمومی است .

ارز رمز های با پشتوانه :

این نوع از رمز ارزها متکی بر اعتبارات مالی و یا پشتوانه مالی مبتنی بر طلا و یا فلزات گران بها ، ارز و پول های ملی و سایر دارایی های مشهود عرضه می شوند.

ارز رمز های دارای پشتوانه شامل :

با پشتوانه ریال :

مبتنی بر پول داخلی ،عرضه صرفا توسط بانک مرکزی ،غیرقابل استخراج ،قابل تبادل توسط بانک ها ، ابزار پرداخت داخلی .

با پشتوانه طلا و سایر فلزات گرانبها:

عرضه با مجوز بانک مرکزی، غیرقابل استخراج،قابل تبادل توسط بانک ها و صرافی ها، ممنوعیت برای پرداخت های داخلی .

با پشتوانه ارز (دلار، یورو و غیره):

عرضه صرفا توسط بانک مرکزی، غیرقابل استخراج ،‌قابل تبادل در بانک ها و صرافی ها، ممنوعیت برای پرداخت های داخلی

 با پشتوانه سایر دارایی های مشهود و غیرمشهود:

مقررات عرضه در صلاحیت سازمان بورس، غیرقابل استخراج ،‌قابل تبادل در بورس کالا، ممنوعیت برای پرداخت های داخلی

ارز رمز ملی

و این ارزرمز ها را به سه دسته ذیل نیز تقسیم نموده است:

جهان روا :

رمزارزی است که بهره برداری از آن و تبادلش محدود به هیچ جغرافیای خاصی نبوده و توسط عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل دسترس است.

ملی :

شکل الکترونیک همان پولی است که توسط بانک مرکزی خلق و صادر میشود و قابلیت آن را دارد که منطبق بر اصول رمزنگاری، در یک بستر توزیع شده و بصورت فرد به فرد بدون دخالت هیچ نهاد واسط پرداخت تبادل شود. این نوع رمزارز به پشتوانه پول ملی کشور (‌ریال)  صادر می شود.

منطقه ایی:

رمزارزی است که به پشتوانه یک دارایی مورد توافق در یک پیمان چندجانبه ی پولی بین چند کشور و با هدف تسهیل و تسریع تبادلات تجاری بین آن کشورها صادر و استفاده میشود.

ارز رمز های ملی بدون پشتوانه :

از حیطه وظایف بانک مرکزی خارج و برعهده سامان بورس قرار گرفته ولی به طور کلی استفاده  به عنوان ابزار پرداخت های داخلی ممنوع است.

ارزرمز های ملی دارای پشتوانه شامل :

با پشتوانه ریال :

مبتنی بر پول داخلی ،عرضه صرفا توسط بانک مرکزی ،غیرقابل استخراج ،قابل تبادل توسط بانک ها ، ابزار پرداخت داخلی .

با پشتوانه طلا و سایر فلزات گرانبها:

عرضه با مجوز بانک مرکزی، غیرقابل استخراج،قابل تبادل توسط بانک ها و صرافی ها، ممنوعیت برای پرداخت های داخلی .

با پشتوانه ارز (دلار، یورو و غیره):

عرضه صرفا توسط بانک مرکزی، غیرقابل استخراج ،‌قابل تبادل در بانک ها و صرافی ها، ممنوعیت برای پرداخت های داخلی.

 با پشتوانه سایر دارایی های مشهود و غیرمشهود:

مقررات عرضه در صلاحیت سازمان بورس، غیرقابل استخراج ،‌قابل تبادل در بورس کالا، ممنوعیت برای پرداخت های داخلی.