درباره ما

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
فینولا بازوی قدرتمند شما

فینولا بازوی قدرتمند شما

با فینولا پیشی بگیرید!

فینولا یک اصطلاح ترکیبی از فاینانس و لاو است که اشاره به حققو مالی یا سرمایه گذاری دارد و همکارانی که در این دفتر همکاری می نمایند در حوزه کسب و کار، تجاری و مالی صاحب تجربه و تخصص هستند.  تمرکز ما بر ارائه خدمات تخصصی به کسب و کار های نوین و فناورانه است و در مسائل مورد نیاز این حوزه از مباحث مربوط به قرارداد ها تا ثبت و تاسیس شرکت تجاری و در ادامه مباحث مروبط به جذب سرمایه از صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر فعالیت می نماید.

تیم فینولا

با یک مشاور مناسب، میتوانید با اطمینان قدم بردارید.