افزایش حقوق و دستمزد 1402

براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1403 با افزایش 35 درصدی به 7 میلیون و 166 هزار تومان رسید .

در ادامه حق بن کارگریان رقم ۱,4۰۰,۰۰۰ تومان که دارای 300.000 تومان افزایش بوده است . اما حق مسکن در همان رقم سال 1402 باقی مانده است و همچنان مبلغ آن ۹۰۰,۰۰۰تومان می باشد.

در سال 1401 مبلغ بن خواروبار ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان بود.

به گونه‌ای که طبق گفته‌های وزیر کار، حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر از مبلغ هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان به ده میلیون و هشتاد هزار تومن افزایش یافت.

مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است که : ۲۱ درصد به اضافه‌ی مبلغ ۸۳,۵۹۶ تومان روزانه

حداقل دستمزد چگونه و توسط چه مرجعی تعیین می‌شود؟

شورای عالی کار مطابق ماده 41 قانون کار مرجع تعیین کننده حداقل حقوق و دستمزد در هر سال است:

‌ماده 41 قانون کار – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
1 – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2 – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد ،باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

‌تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تأدیه ما به‌ التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

بر اساس مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ ، حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰3 حقوق بگیران معادل ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰2 موضوع جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جز یک قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.

حداقل حقوق و دستمزد در سال 1403 چقدر است؟
شرحسال 1402سال 1403میزان افزایش
دستمزد روزانه۱/۷۶۹/۴۲۸۲/۳۸۸/۷۲۸۳۵%
حقوق ماهانه۵۳/۰۸۲/۸۴۰۷۱/۶۶۱/۸۴۰۳۵%
حق مسکن۹/۰۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۰%
بن خوار و بار۱۱/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۷.۲۷%
پایه سنوات۲/۱۰۰/۰۰۰۲/۱۰۰/۰۰۰۰%
حق اولاد ( برای هر فرزند )۵/۳۰۸/۲۸۴۷/۱۶۶/۱۸۴۳۵%
حق تاهل ( عائله مندی )۵/۰۰۰/۰۰۰
حقوق فرد مجرد بدون سابقه و فرزند۷۳/۰۸۲/۸۴۰۹۴/۶۶۱/۸۴۰۲۹.۵۳%
حقوق فرد مجرد با یک سال سابقه۷۵/۱۸۲/۸۴۰۹۶/۷۶۱/۸۴۰۲۸.۷۰%
حقوق فرد متاهل بدون سابقه و فرزند۷۳/۰۸۲/۸۴۰۹۹/۶۶۱/۸۴۰۳۶.۳۷%
حقوق فرد متاهل بدون سابقه و یک فرزند۷۸/۳۹۱/۱۲۴۱۰۶/۸۲۸/۰۲۴۳۶.۲۸%
حقوق فرد متاهل با یک سال سابقه و بدون فرزند۷۵/۱۸۲/۸۴۰۱۰۱/۷۶۱/۸۴۰۳۵.۳۵%
حقوق فرد متاهل با یک سال سابقه و یک فرزند۸۰/۴۹۱/۱۲۴۱۰۸/۹۲۸/۰۲۴۳۵.۳۳%

افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1403 چقدر است؟

در سال 1403، افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری و سایر صندوق های بارنشستگی به میزان 35% است. حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران پس از اعمال این افزایش نباید کمتر از مبلغ 7.282.388 باشد. بدین صورت میتوان گفت که حداقل حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان در سال 1402، مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان خواهد بود.

حقوق سربازان در سال 1403 چقدر است؟

مطابق با تبصره 12 بودجه سال 1403  حداقل حقوق دریافتی سربازان در سال 1402 به شرح زیر است:

  •  حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی به میزان 60% حداقل دریافتی پایور افزایش و 6.000.000تومان خواهد بود.
  • حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی به میزان 75% حداقل دریافتی پایور افزایش و 7.500.000 تومان خواهد بود
  • حداقل حقوق سربازان متاهل بدون فرزند به میزان 90% حداقل دریافتی پایور افزایش و 9.000.000 تومان خواهد بود.

توجه داشته باشید که با توجه به درجه، میزان تحصیلات و تعداد فرزند رقم حقوق سربازان توسط نیروهای کل مسلح تعیین خواهد شد و رقم هایی که در بالا ذکر کردیم، حداقل حقوق سربازان است.

مالیات بر حقوق در سال 1403 چقدر خواهد بود؟

یکی دیگر از موضوعات مورد بحث میزان معافیت مالیات حقوق ۱۴۰3 و اقلام آن در قانون بودجه ۱۴۰3 و احکام مالیاتی 1403 بود که باعث شد حقوق بگیران بیشتری مشمول این نوع مالیات شوند! 

میزان مالیات بر درآمد برای کارمندان و کارگران یکسان است و مطابق با درآمد آن ها می باشد.

در سال 1403 افرادی که تا سقف 10 میلیون تومان حقوق دریافت میکنند از پرداخت مالیات بر حقوق معاف هستند و افرادی که بیشتر از 10 میلیون تومان حقوق میگیرند. 

نرخ مالیات بر حقوق آن ها متناسب با حقوق دریافتی آن ها به شرح زیر است:

              درآمد ماهیانهدرصد مالیات سالیانه
 10 تا 14 میلیون تومان          10%
14 تا 23 میلیون تومان          15%
  23 تا 34 میلیون تومان          20%
  34 تا 55 میلیون تومان          30%

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد در سال 1402

در صورتی که تمایل به محاسبه حقوق و دستمزد، اضافه کاری، حق سنوات و حق بیمه خود را دارید با استفاده از جدول زیر و فرمول های نوشته شده میتوانید به صورت شخصی، مبلغ مورد نظرتان را محاسبه کنید

شرحفرمول محاسبه
دستمزد برای هر ساعت کارمزد روزانه تقسیم بر 7.33
اضافه کاری(دستمزد هر ساعت کار) x 1/4 x (تعداد ساعات اضافه‌کاری)
دستمزد شب کاری(دستمزد هر ساعت کار) x 0/35 x (تعداد ساعات شب‌کاری)
دستمزد روزهای جمعه(دستمزد هر ساعت کار) x 0/4 x (تعداد ساعات کار در روز جمعه)
عیدی و پاداش(سابقه کار به سال) x (دو برابر آخرین حقوق ماهانه)
حق سنوات ماهیانه( x 2.5سابقه کار به ماه) x (مزد روزانه کارگر)

حق سنوات چگونه محاسبه میشود؟

برای محاسبه حق سنوات ماهیانه میتوانید به آسانی از فرمول زیر استفاده کنید :               (  x  2.5 سابقه کار به ماه ) x ( مزد روزانه کارگر )

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی کارفرما و کارگر، در خصوص امور مربوط به شکایت از کارفرما بابت حقوق ، دستمزد معوقه، بیمه ، مزایا و سنوات و مسایلی از این دست ، هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف اداره کار محل اشتغال، می باشد. در خصوص حوادث ناشی از کار ، مرجع صالح ،  دادسرا می باشد .

در صورت هر گونه سوال  در خصوص میزان  حقوق و دستمزد با مشاوران حقوقی فینولا تماس بگیرید .