جنجال قانونی یا قانون جنجالی؟!

صفحه قوانین و مقررات اسنپ در 27 فروردین 98 بروز رسانی شد که در آن بندی آمده است که :
اگر مسافر درخواست سفر بدهد
راننده سفر را بپذیرد
راننده به مبدا برسد
آغاز سفر را تایید نماید و سفر انجام نشود.
و یا اینکه مسافر در مبدا حاضر نشود
در این صورت هزینه سفر به عنوان جریمه اخذ خواهد شد.

قبل از تحلیل حقوقی این بند باید گفت بنا بر تجربه شخصی سفر با تپسی در صورت وقوع چنین مولفه هایی یعنی پذیرش سفر توسط راننده، رسیدن به مبدا و تایید آغاز سفر عملا برای مسافر امکان لغو سفر وجود نمی داشت و این نقیصه که بعضا رانندگان قبل از رسیدن به مبدا یا سوار کردن مسافر آغاز سفر را اعلام می نمایند باید برطرف گردد.
اما از نظر حقوقی معامله زمانی رخ می دهد که تعهدی ایجاد گردد و تعهد زمانی ایجاد میگردد که میان دو طرف معامله ایجاب و قبول واقع شود. یعنی تایید دوطرف معامله راجع به موضوع و مبلغ و سایر شرایط، معامله واقع شده باشد، فارغ از اینکه مبلغی پرداخت و یا سرویسی ارائه شده باشد.
و برای فسخ چنین معامله ایی باید میان طرفین توافق باشد یا چنین حقی از پیش تصریح شده باشد در غیر اینصورت تعهدات پابرجاست و انصراف تاثیری ندارد.
حال اسنپ به مسافر این بند را گوشزد میکند که فسخ معامله و لغو سفر با خسارتی معادل هزینه سفر مواجه خواهد شد.

تصویر مربوط به قوانین و مقررات اسنپ

برای تنظیم قوانین و مقررات وبسایت خود با ما مشورت نمایید.