جعل مدارک پزشکی برای معافیت از سربازی

 

هر کس از جعل اسناد و مدارک پزشکی برای معافیت از سربازی استفاده کند

طبق قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳) و مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) مجازات‌های سنگینی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

با توجه به سخت بودن شرایط سربازی برای جوانان و اوضاع اقتصادی فعلی ، برخی حاضرند پول های کلان خرج کنند ، مدارک جعل کنند ،

به هر دروِغی متوسل شوند و حتی گاهی سلامت خود را به خطر بیندازند تا سربازی نروند .

در این میان برخی تبهکاران حاضرند با دریافت پول همه کار کنند حتی جعل مدارک پزشکی .

در این میان گاه پزشکانی را می‌بینیم که با دریافت پول های کلان حاضرند در این جرم همکاری کنند.

جعل مدرک پزشکی

  • مجازات جعل مدارک

بر اساس ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی (اصلاحی ۱۳۶۸)  «کسانی که با ارتکاب اعمالی، چون

جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب،

گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه‌عمومی

فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب

از وعظ و توبیخ و تهدید، به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می‌شوند.».

اما اگر پزشک یا طبیبی با اظهار خلاف واقع موجبات معافیت مشمولی را فراهم کند، این شخص نیز قابل مجازات است

به طوریکه در ماده ۵۳۹ قانون آمده است: «هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت

در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال

جزای نقدی محکوم خواهد شد.» اگر برای صدور این مدارک جعلی یا گواهی خلاف واقع وجهی از سوی مشمول یا اطرافیان آن پرداخت شده باشد،

بر اساس حکم قانون، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، شخص به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.

  • مجازات جعل مدارک توسط پزشکان

جعل مدرک برای فرار از خدمت سربازی و مجازات آن برای پزشکان هم  مشخص شده است،

چرا که این افراد با توجه به سوگند صداقتی که یاد کرده اند باید در انجام فعالیت هایشان صداقت را در اولویت قرار دهند.

چنانچه پزشکی یک تصدیق نامه ی کذب و برخلاف واقع را برای فرار از سربازی یا معافیت دیگری از سربازی و یا ارائه خدمت در ارگانی دولتی بدهد،

به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. علاوه بر این امکان محکومیت پزشک به جزای نقدی معادل ‌سه میلیون تا دوازده میلیون ریال نیز وجود خواهد داشت.

ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که چنانچه برای اخذ این گواهی وجهی از طرف شخص مشمول خدمت و یا افراد دیگر پرداخت شده باشد،

مبلغ مذکور باید مسترد گردد و به عنوان جریمه ضبط خواهد شد و شخص پرداخت کننده وجه نیز به مجازات رشوه دهنده که در قانون نیز ذکر شده است محکوم خواهد شد.

      مجازات جعل مدارک توسط افراد نظامی و کارمندان

جعل مدرک برای فرار از خدمت سربازی و مجازات آن برای افرادی که کارمند دولت می باشند و یا نظامی هستند، سنگین تر است.

در واقع دلیل این موضوع را می توان عدم انتظار از این افراد برای انجام این فعالیت های مجرمانه دانست.

در قانون مجازاتی که مخصوص نیروهای مسلح وضع شده است چنین ذکر می شود که اگر یک نظامی شرایط معافیت یا اعزام شخصی را برخلاف قانون و مقررات فراهم سازد

و یا نام شخص مشمول را از لیست مشمولان حذف نماید و یا به کمک دیگری و یا شخصا، گواهی خلاف واقعی را تنظیم و صادر نماید

در صورتی که در هیچ قانون دیگری مجازات سنگین تری وجود نداشته باشد به حبس از یک سال تا پنج سال و به جزای نقدی معادل

شش تا سی میلیون ریال محکوم خواهد شد. در این قانون هم مانند قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که چنانچه وجهی نیز در این راستا پرداخت شده باشد

به منزله رشوه خواهد بود و شخص پرداخت کننده به جرم رشوه دهنده محکوم خواهد شد. در قانون نظام وظیفه نیز به مجازات سنگین

کارمندان و افراد نظامی اشاره شده است به طوری که در این صورت این افراد به حبس از سه سال تا هفت سال محکوم خواهند شد

و علاوه بر این انفصال دائم از خدمات دولتی در انتظار آنها خواهد بود. از آنجایی که انجام خدمت سربازی امری اجباری است،

طبیعی است که جعل مدرک برای فرار از خدمت سربازی و مجازات آن سنگین باشد.

  • مجازات مشمولان متخلف

قوانین مختلف تنها افرادی که به معافیت مشمول کمک کرده‌اند را مد نظر نداشته و برای مشمولانی هم که از راه‌های غیرقانونی به دنبال فرار از خدمت هستند،

مجازات‌هایی در نظر گرفته است. بر اساس تبصره یک ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، «هرکس با علم و اطلاع،

از اوراق و تصدیق نامه‌های خلاف واقع مذکور در این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه میلیون ریال

تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» همچنین قانونگذار برای اینکه چنین مشمولانی نتوانند از زیر بار خدمت فرار کنند تاکید کرده است

که «در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد.» تا با لغو کارت‌های معافیت صادر شده، مشمولان متخلف به خدمت وظیفه اعزام شوند.

با توجه به شرایط ذکر شده بنظر میرسد رفتن به سربازی بسیار آسان تراز اقدام برای معافیت جعلی است چرا که علاوه بر بار مجرمانه آن ،

اینگونه معافیت های پزشکی ممکن است آینده شغلی و حضور فرد در اجتماع را هم تحت تاثیر قرار دهد .

محمد یونسی وکیل