دستور العمل ؛ سکوهای تامین مالی به عنوان بسترهایی برای ارائه خدمات مالی متنوع به کاربران از طریق فناوری‌های نوین شکل گرفته‌اند. این سکوها امکان دسترسی آسان و سریع به ابزارهای مالی مختلف را فراهم می‌آورند. دستور العمل حاضر به منظور تنظیم فعالیت‌های این سکوها و اطمینان از ارائه خدمات شفاف و امن به کاربران تدوین‌شده‌است.

مقدمه

در عصر حاضر، تکنولوژی نقش مهمی در تسهیل دسترسی به خدمات مالی ایفا می‌کند. سکوهای تامین مالی به عنوان پلی بین ارائه‌دهندگان خدمات مالی و متقاضیان این خدمات، نیازمند رعایت اصول و قواعدی هستند تا از امنیت و شفافیت کافی برخوردار باشند.

اهداف 

  • تضمین امنیت و حفاظت از داده‌های کاربران
  • ارتقائ شفافیت در عمل‌کرد سکوها
  • تسهیل نظارت و کنترل بر فعالیت‌های مالی
  • پشتیبانی از نوآوری در ارائه خدمات مالی

الزامات سکوهای تامین مالی

  • رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی
  • افشای کامل شرایط و ضوابط استفاده از خدمات
  • ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مقامات نظارتی
  • تامین منابع مالی شفاف و قابل پیگیری

نتیجه‌گیری

رعایت دستور العمل سکوهای تامین مالی از سوی این بسترها، نه تنها به افزایش اعتماد کاربران منجر می‌شود بلکه زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار این صنعت نیز خواهد بود. اجرای صحیح این دستورالعمل‌ها اطمینان از ارائه خدمات مالی مسئولانه و پایدار را تضمین می‌کند.

اخرین متن آیینامه در پایین مطلب در دسترس است .فینولا