بر اساس دستورالعمل ضمانت نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت های تولیدی دانش بنیان مجاز به ارائه ضمانت نامه یکساله در هر موقع از سال همچون شرکت های فعال مجاز اقتصادی شدند.

بر اساس این دستورالعمل پذیرش ضمانت نامه بانکی جهت مالیات بر ارزش افزوده جهت واحد‌های تولیدی و کالاهای اساسی و دارو تا 31 شهریور 1401 مجاز است.

متن دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت گمرک به شرح زیر است.