گرچه سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران سابقه چندانی ندارد اما به سرعت در حال رشد است . در این نوع سرمایه گذاری بر خلاف سایر انواع سرمایه گذاری ها ، سرمایه گذاری نه بر روی دارائی صورت میگیرد و نه سهام بلکه سرمایه گذاری بر روی مجموعه ایی از عوامل است  که در مدل کسب و کار خلاصه می شود و اجرای درست مدل کسب و کار است که میتواند موجب رشد چشمگیر ارزشگذاری های کسب و کار شود.

به زبان ساده و بطور کلی سه جریان اصلی  در سرمایه گذاری خطرپذیر وجود دارد :

ورود سرمایه

گردش سرمایه

خروج سرمایه

برای هر یک از این سه جریان شرایط و مقررات ویژه ایی از سوی سرمایه گذار خطرپذیر وضع می شود که شاید در نگاه اول سختگیرانه و پیچیده و یا حتی ظالمانه به نظر برسد اما باید توجه داشت سود آوری در سرمایه گذاری خطر پذیر بیش از آنکه ناشی از عوامل بیرونی باشد از عوامل درونی نشات می گیرد، بنابراین تعیین خطی مشی های سازمانی و اجرایی در قراردادهای سرمایه گذاری خطرپذیر از اهمیت بسیار زیادی برخودار است.

و نکته آخر آنکه سرمایه گذار خطرپذیر را نباید با سرمایه گذاری بی پروا و یا بخت آزمایی اشتباه گرفت ، این مدل از سرمایه گذاری نیز مانند هر سرمایه گذاری دیگری دارای چارچوب و ضوابطی است که اگر رعایت نشود قطع یقین بعدمدتی تبدیل به یک قمارباز پاکباخته میشوید.

بنابراین حتما با دانش و تجربه ، مطالعه و بهره گیری از مشاوره متخصصان مالی و کسب و کار و … به این حوزه ورود کنید.