سرمایه گذار فرشته

به طور کلی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا برای پیشبرد اهداف و برنامه های تجاری خود نیازمند حمایت های مالی و جذب سرمایه می باشند . ولیکن (سرمایه گذار ان فرشته ) به دلیل ریسک بالایی که این دسته از فعالان عرصه ی تجاری با آن روبرو هستند. کمتر سرمایه گذاری تمایل به پذیرش این ریسک بویژه در مراحل اولیه ی فعالیت ها دارد.

در حال حاضر در زمینه ی تامین سرمایه برای این کسب و کارها، قشری از سرمایه گذاران بوجود آمده اند که عنوان Angel investor را به همراه دارند و غالبا درصدد کمک و حمایت از استارتاپ ها برای رسیدن به موفقیت از طریق حمایت های مالی می باشند.

به عبارت بهتر این دسته از سرمایه گذاران برای تامین مالی این کسب و کارها در مراحل ابتدایی، اعلام آمادگی می کنند. و در مقابل انتظار دریافت سود قابل توجه یا بازگشت 100 درصدی سرمایه ی خود را ندارند . و به نوعی ریسک این سرمایه گذاری را می پذیرند.از این رو چنین عنوانی به این سرمایه گذاران داده شده است.
همانطور که قبلا نیز بیان کردیم. هدف این سرمایه گذاران عمدتا نه کسب سود بلکه حمایت از ایده های نو و کمک به استارتاپ ها در دستیابی به موفقیت است.

این افراد عمدتا چه کسانی هستند ؟

عمده ی این قشر از سرمایه گذاران را کارآفرینان فعلی یا سابقی تشکیل می دهند . که در حوزه ی تجاری خود موفق بوده و در حال حاضر مایل به حمایت مالی از ایده های نو می باشند.

البته افراد برای اینکه در این دسته از سرمایه گذاران قرار بگیرند .نیازمند شرایط خاص یا ویژه ای نیستند . تا جایی که حتی دوستان و اعضا خانواده ی موسسان استارتاپ ها هم می توانند .با حمایت مالی از آنان در زمره ی این افراد قرار گیرند.
این سرمایه گذاران علاوه براینکه انتظار سود معینی ندارند.  در مدیریت و اجرای پروژه نیز دخالت نمی کنند و در زمان تاسیس شرکت نیز در تصمیم گیری های آن مداخله نخواهند کرد  .  و صرفا بخشی از سهام شرکت را در تملک خود خواهند داشت .

البته ممکن است به واسطه ی اطلاعات و تجربه ای که در حوزه ی خاص فعالیت استارتاپ کسب کرده اند. راهنمایی یا توصیه هایی داشته باشند ولی این امر به معنی مداخله ی آنها در مسیر فعالیت شرکت  نخواهد بود.

این افراد بطور معمول یا به صورت فردی اقدام به حمایت مالی می نمایند. و یا به صورت جمعی و با ایجاد شبکه ای از سرمایه گذاران این سرمایه گذاری ها را محقق خواهند نمود که این شیوه ی حمایت جمعی مثال های متعددی در امریکا  وجود دارد .و در سالهای اخیر نیز مورد استقبال بسیاری قرار گرفته است.

سرمایه گذار خطرپذیر

دسته ی دوم از سرمایه گذاران در عرصه ی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا، سرمایه گذاران خطرپذیر نامیده می شوند.

این اشخاص( اعم از حقیقی و حقوقی) غالبا در کسب و کارهای نوظهور و نوپا که به نظر آنان پتانسیل کافی برای موفقیت و سوددهی در آینده را دارند.و با سرمایه گذاری قابل توجه و دریافت بخشی از سهام یا مالکیت شرکت، در سود و زیان شریک می شوند. این گروه با هدف دریافت سود در آینده این سرمایه گذاری را انجام می دهند. ولی در کنار آن خطر شکست این فعالیت تجاری را نیز می پذیرند.از این رو به این نوع از تامین مالی، سرمایه گذاری خطرپذیر گفته می شود.
دلیل اقبال استارتاپ ها به این نوع از تامین مالی در قیاس با شیوه های معمول همانند دریافت وام های بانکی و … این نکته است . که این کسب و کارها به واسطه ی نوپا بودن. توان مالی اندکی برای دریافت و بازپرداخت وام های بانکی دارند و همچنین نمی توانند. ضمانت های مالی کافی نیز فراهم نمایند.

در حالی در سرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایه گذار با آگاهی از شرایط و خطرات این سرمایه گذاری یک رابطه ی طولانی مدت( بین 5 تا 10 سال) را شکل می دهد . و انتظار بازپرداخت یا سوددهی سریع را ندارد. این مرحله از جذب سرمایه در استارتاپ ها بطور معمول پس از مرحله ی سرمایه گذاری بذری و با عنوان سرمایه گذاری سری A واقع می گردد . و به نوعی آغاز مسیر توسعه و گسترش فعالیت های شرکت خواهد بود.

در کنار این مسئله باید به این امر نیز توجه نمود که

این شرکت یا صندوق ها با جمع آوری سرمایه های پراکنده ی افراد و به وسیله ی تیم مدیریتی حرفه ای دست به انتخاب شرکتها و سرمایه گذاری می زند.

البته این سرمایه گذاری می تواند صورت غیرنقدی نیز داشته باشد. به عبارت دیگر آورده ی سرمایه گذار می تواند به شکل تکنولوژی، مهارت یا ارائه ی خدمات خاص نیز باشد.
سرمایه گذاران خطرپذیر پس از موفقیت استارتاپ و سوددهی شرکت، غالبا با فروش سهام خود از طریق پذیره نویسی عمومی و یا ادغام یا فروش شرکت به سود چشمگیری دست یافته و از شرکت خارج می گردند. و این افزایش ارزش سهام آنان می تواند نوعی از سودآوری را برای آنان شکل دهد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ی سرمایه گذار فرشته با مشاوران حقوقی فینولا در ارتباط باشید.