طرح نوآفرین از جمله پیشنهادات وزارت ارتباطات به دولت بود برای حمایت از کسب و کار های نوپا که در بیست و نهم اردیبهشت ماه 1398 به تصویب هیات دولت رسید و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید:

آیین نامه حمایت از شرکت‌های نوپا

ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف- شرکت‌های مورد حمایت: هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمتر ازسه سال از تاریخ ثبت آن گذشته است، مادامی که از نمام شرایط زیر برخوردار باشد:

1- حداکثر سرمایه ثبتی شرکت دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000) ریال باشد.

2- درآمد شرکت در سال کمتر از پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال باشد. این مبلغ در سال 1398 ملاک است و در سال‌های بعد بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط کارگروه موضوع تبصره ماده (10) این تصویب‌نامه تعدیل و اعلام خواهد شد.

3- موسسین و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند و با رعایت قانون تجارت به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور نمایند و دریافتی ماهانه آنها از سه برابر حداقل حقوق و دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار بیشتر نباشد.

4- مشخصات شرکت در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران موضوع ماده (11) این تصویب‌نامه ثبت شده باشد.

پ- سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران

ت- وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده 2- صدور پروانه بهره‌برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام می‌شود.

ماده 3- وزارت موظف است در اجرای بند (ث) ماده (4) قانون، از راه‌اندازی و توسعه مراکز و واحدهای تحقیق و توسعه، پژوهشی یا مراکز و شتاب‌دهنده‌های نوآوری شرکت‌های جهانی، به طور مستقل و یا با همکاری مراکز، شرکت‌ها و موسسات پژوهشی دانش‌بنیان با اولویت تسریع در رشد و همچنین سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مورد حمایت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، حمایت نماید.

ماده 4- وزارت موظف است بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 73218 ت 52231 ه مورخ 8/6/1394 و اصلاحات بعدی آن، در صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین که با ماموریت توسعه شرکت‌های مورد حمایت و با سرمایه حداقل یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سالانه با مشارکت بخش غیر دولتی تشکیل می‌شود، مشارکت نماید.

وزارت و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن مجازند از محل وجوه اداره شده در اختیار، در تامین منابع صندوق مزبور بر اساس ماده (6) آیین نامه اجرایی یاد شده مشارکت نمایند. سهم وزارت و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن از سرمایه و منابع مالی این صندوق حداکثر چهل درصد (40%) خواهد بود.

ماده 5- کلیه مشوق‌هایی که بر اساس بند (ز) ماده (4) قانون در زمینه‌های مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان از سوی دولت اعمال می‌شود، با تایید سازمان شامل شرکت‌های مورد حمایت می‌شود.

ماده 6- شرکت‌های مورد حمایت، مشمول مزایای آیین‌نامه اجرایی ماده (71) قانون می‌باشند.

ماده 7- در شرکت‌های مورد حمایت، سهامدارانی که کارفرما محسوب می‌شوند، تکلیفی به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ندارند.

ماده 8- مراکز نوآوری (اعم از شتاب‌دهنده‌ها)، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و پارک‌های علم و فناوری به منظور تسهیل در همکاری‌های بین‌المللی، با رعایت قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی و ماده (121) قانون کار، مجاز به استفاده از نیروهای تخصصی خارجی خصوصا در زمینه مربی‌گری، حقوق بین‌الملل، ثبت اختراعات بین‌المللی و مشاوره هستند. به منظور احراز شرایط مذکور در ماده یاد شده، سازمان به عضویت هیئت فنی اتباع خارجی موضوع ماده (13) آیین‌نامه اجرایی ماده (129) قانون کار موضوع تصویب‌نامه شماره 15414 ت 154 ه مورخ 17/4/1371 و اصلاحات بعدی آن درمی‌آید.

ماده 9- در صورت واگذاری حداقل شصت و هفت درصد (67%) از سهام یک شرکت مورد حمایت به یک شرکت دیگر یا ادغام آن در شرکت دیگر، کلیه مجوزهای دولتی دریافت شده اعم از مجوزهای غیرقابل خرید و فروش و قراردادهای در حال اجرا و قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، با رعایت قوانین قابل واگذاری است.

ماده 10- در صورتی که شرکت‌های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها باشند، سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مودی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره- فهرست مراکز رشد، فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی اعلام می‌شود.

ماده 11- سازمان موظف است ضمن راه‌اندازی سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران، جهت ثبت اطلاعات شرکت‌های متقاضی و تعریف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت سالیانه، کلیه‌ی فرایندهای موضوع این تصویب‌نامه را به صورت الکترونیکی طراحی و پیاده‌سازی نماید و همچنین اسامی شرکت‌های موضوع حمایت را به صورت شفاف و برخط در دسترس عموم قرار دهد.

در مطلبی به کلیه معافیت های مالیاتی استارتاپ ها اشاره شده که میتوانید از اینجا مطالعه کنید .

متاسفانه بسیاری از این معافیت ها از جمله طرح نوآفرین صرفا در کتب قانونی نوشته شده اند و در عمل اجرایی نشده اند.