1. قرارداد محرمانگی ( NDA ) چیست؟

قرارداد محرمانگی  NDA  یا همان توافق نامه حفظ اسرار تجاری و یا اطلاعات محرمانه  است

و معادل انگلیسی آن (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) که به اختصار NDA گفته میشود .همانطور که از نام آن مشخص است

این قرارداد به منظور اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه کسب و کار شما از جمله دانش فنی شماست.

 

  1. چرا قرارداد محرمانگی ( NDA ) منعقد میشود؟

 

در بسیاری از کسب و کار ها نوآوری هایی وجود دارد که ممکن است تحت حمایت حقوق مالکیت فکری (IP LAW) قرار نگیرد

و یا تمایلی به حمایت های قانونی به دلایل عدیده از جمله طولانی بودن فرآیند ها ،هزینه و …. وجود نداشته باشد .

بنابراین یکی از راهکار هایی که میتوان از این نوآوری ها و دانش فنی حراست و حمایت کرد ، اخذ تعهد برای

حفظ این نوآوری ها از کسانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در کسب و کار شما دخالت دارند.

البته اسرار تجاری و یا اطلاعات محرمانه صرفا شامل نوآری های افشا نشده نیست بلکه دامنه آن میتواند بسیار گسترده باشد

از جمله دانش فنی ، اطلاعات مشتریان ، اخترعات و طرح های ثبت نشده و غیره .

 

  1. چه اطلاعاتی میتواند مشمول قرارداد محرمانگی ( NDA ) باشد؟

نمیتوان به طور جزئی مصادیق NDA  را تعیین نمود زیرا هرچیزی از جنس داده میتواند محرمانه و یا سر تجاری تلقی گردد

مانند لیست مشتریان ، کد های نرم افزاری ، اختراعات ثبت نشده و غیره .

اما میتوان معیار و شاخصی را بطور کلی برای تعیین مصادیق آن بکارد برد معیاری که البته درسراسر دنیا تقریبا مورد پذیرش است .

شاخصی  که در این خصوص وجود دارد به بیان سه نکته اساسی اشاره دارد:

اولا اطلاعات و یا اسرار تجاری افشای عمومی نشده باشد .یعنی به راحتی در دسترس عموم قرار نگیرد.

دوما دارای ارزش اقتصادی باشد . یعنی هر گونه اطلاعات بی ارزشی را نمیتوان به عنوان اسرار تجاری تلقی نمود.

سوما حداقل تدابیر لازم برای حفظ آن بکار رفته باشد . از همین رو قرارداد NDA  میتواند مثمر ثمر باشد.

  1. چه ضمانت اجرائی برای قرارداد محرمانگی وجود دارد؟

بطور کلی در قوانین و مقررات نمیتوان بدنبال حمایت خاصی از اسرار تجاری و یا اطلاعات محرمانه جست از همین روست که به قرارداد رو می آوریم.

البته ناگفته نماند که در قانون تجارت الکترونیکی و یا مجازات اسلامی میتوان موادی را یافت که به مجازات افشا کننده این نوع اطلاعات اشاره داشته

اما در عمل چندان برای صاحب اطلاعات جبران خسارت نمیکند.

برای همین منظور میتوان در قراردادهای فی مابین میزان خسارتی که از نقض NDA ممکن است به کسب و کار شما وارد شود تعیین و مورد توافق قرار گیرد

و به موجب قانون  چنین توافقی نسبت به خسارات آینده مورد قبول است.

  1. نحوه اثبات نقض این تعهد چگونه است؟

همانطورکه اتهام سرقت به یک سارق نیازمند دلایل و مستندات قابل قبول است

در خصوص نقض اطلاعات محرمانه و افشای غیر مجاز آن نیز نیازمند مدارک و مستندات قابل قبول هستیم .

اما چند مساله در خصوص این توافق مورد اهمیت است . اولا اطلاعاتی که در طول همکاری در اختیار طرف مقابل قرار میدهید

حتی المقدر اطلاعات محرمانه به نحوی ارائه شود که قابل استناد باشد مانند ارسال ایمیلی و یا اخذ تایید درخصوص دریافت اطلاعات

اما بطور کلی این توافق نامه با تعهد دیگری به نام شرط عدم رقابت کامل میگردد تا پس از خروج شخص از قرارداد نسبت به حضور وی درکسب و کار های مشابه جلوگیری کند

و مانع افشا دانش فنی بطور خواسته و یا ناخواسته گردد که در خصوص این شرط نیز توضیحاتی خواهیم داد.