مزایای مناطق آزاد

حتما تاکنون نام مناطق آزاد به گوشتان خورده یا مطالبی درباره ی آن شنیده اید. اگر اطلاعات کمی در این باره دارید به مطلبی که مدتی قبل در سایت فینولا گذاشتیم مراجعه کنید تا با ماهیت مناطق آزاد به خوبی آشنا شوید.

در این مطلب میخواهیم به این موضوع بپردازیم که با تمام تفاسیر و مطالبی که در مورد مناطق آزاد وجود دارد؛ واقعا مزایای مناطق آزاد چیست؟ اصلا چرا باید از آن صحبت کنیم؟آیا با کسب و کار ما همخوانی دارد؟یا بهتر بگویم ، آیا کسب و کار ما امکان استفاده از این امکانات و مزایا را دارد و ده ها سوال دیگر که در این مورد برایتان ممکن است پیش بیاید.

برای بررسی این موضوع ابتدا مختصرا به طور مجدد به یک تعریف از مناطق آزاد اشاره میکنیم و سپس مزایای آن را برمیشماریم

همان طور که مستحضر هستید مناطق آزاد محدوده هایی هستند که با هدف حمایت از صنعت کشور و آسان کردن واردات و صادرات و ترانزیت کالا و ترانشیپ آن غالبا در نزدیکی مرز ها ایجاد شده اند . و قوانین محدودتر و بروکراسی گمرکی ساده تری دارد . در این محدوده تعداد زیادی از قوانین اصلی کشور اجرا نمی شود.تا بستری برای رونق فعالیت های اقتصادی باشد.

حال پس از این تعریف با توجه به اینکه قوانین مربوطه صرفا اهداف تاسیس این مناطق را بیان کردهاند و صحبتی از بسیاری از موارد بر میان نیاورده اند .

ما به نوشته های دبیرخانه ی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه ی اقتصادی در این حوزه بسنده میکنیم و به اندک مواردی نی زدر قوانین مربوطه خواهیم پرداخت.

این مزایا عبارتند از :

الف) امکان ثبت و مالکیت کامل یک شرکت توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت های خارجی

ب)آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سودحاصل از فعالیت های اقتصادی در این مناطق

ج)دسترسی آمادگاری(لجستیکی) به طور خاص به مسیر های عبور کالا(ترانزیت) به قاره ی آسیا و قاره ی اروپا

د)معافیت های مربوط به حوزه ی گمرک و بروکراسی کمتر و ساده تر در حوزه ی واردات مواد اولیه و وسایل مربوط به تولید

ه) معافیت های مربوط به گمرک در بخش صادرات (export) و بازصادرات (re-export)کالاها

و)آسانی صدور روادید برای اتباع بیگانه ای که در این مناطق مشغول به کار هستند

ز)داشتن قوانین کار مخصوص به این مناطق که جدای از قانون کار سرزمین اصلی است

ح)استفاده ی بهینه از خدمات پولی و بانکی و مبادلات ارزی ساده تر

ط)معافیت های مالیاتی در این مناطق به مدت 20 سال بر روی درآمدها و دارایی ها. این زمان از تاسیس کسب و کار(شرکت)محاسبه خواهد شد

ی)همچنین هر منطقه با توجه به شرایط خاص خود در حوزه ی جغرافیایی ، استراتژیکی و … اهداف خاص خود ا دارد که میتواند به کسب و کار ها در آن حوزه کمک های شایانی بکند.

در کنار این موارد میتوان به مواردی نیز به طور مستقیم از قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد تجاری اشاره کرد .

موارد به اختصار در ذیل بیان شده اند.

مزایای مستقیم قانون عبارتند از:

امکان حل و فصل دعاوی ناشی از قراردادهای کسب و کار این حوزه برحسب توافقات طرفین به صورت یک امتیاز

-مقررات خاص مربوط به بیمه و تامین اجتماعی در این مناطق

-پرداخت مالیات به طرز متفاوت پس از انقضای 20 سال معافیت مالیاتی اول

-معافیت های حوزه ی ارزش افزوده

– تاسیس موسسه های اعتباری و بانکی طبق مقررات جداگانه

– لزوم جبران عادلانه ی خسارت توسط دولت در سرمایه گذاری های خارجی در این مناطق

و بسیاری از موارد و مزایایی که میتواند این بحث را به ذهن متبادر کند که واقعا در مناطق آزاد، آزادی عمل بسیاری برای کسب و کار ها و فعالیت های اقتصادی وجود دارد و به نوعی واقعا آزاد محسوب میشوند!

در آخر نکته ی قابل تامل اینکه با توجه به مزایای بسیاری که دراین مناطق در نظر گرفته شده است ، طبیعتا سخت گیری های اولیه ای نیز برای شروع کسب وکار و لزوم احراز جدی بودن فعالیت اقتصادی در این مناطق انجام خواهد شد. هیچ کدام از این سخت گیری ها نافی این مزایا نخواهد بود . همچنان کفه ی ترازو به سمت این مزایا و ویژگی ها سنگینی خواهد کرد!