سال گذشته مستندات مروبط به پرداخت یاری منتشر شد و در ابتدای سال جاری قرآیند ثبت نام پرداخت یاران آغاز گردید و در همین راستا برخی از شرکت ها مجوز های لازم را اخذ و برخی دیگر د رفرایند اخذ مجوز هستند اما متاسفانه برخی تجمیع کنندگان پرداخت تاکنون اقدامی برای ثبت نام ننموده اند که شرکت شاپرک اقدام به مسدود سازی آنان نمود.

درگاه‌های پرداخت شش تجمیع‌کننده وجوه که اقدامی برای آغاز فرایند ورود به چارچوب پرداخت‌یاری انجام نداده بودند، مسدود شد.
به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، پس از پایان مهلت شرکت‌های تجمیع‌کننده وجوه برای مراجعه به شاپرک و ثبت‌نام آغاز فرایند قرار گرفتن در چارچوب پرداخت‌یاری، شش شرکت از شرکت‌های فعال در این حوزه که اقدامی برای ثبت‌نام و انجام تست‌های لازم انجام نداده‌بودند، با توقف فعالیت از سوی شاپرک مواجه شدند.
پس از انتشار مستند فعالیت شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام شده بود که تمامی شرکت‌های تجمیع‌کننده وجوه که در شبکه پرداخت کشور فعال بودند باید تا پایان شهریور ماه نسبت به مراجعه به شاپرک و آغاز فرایند ثبت‌نام و آزمون‌های فنی و… اقدام کنند.
در پی این فراخوان، بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه با مراجعه به شاپرک، اقدامات لازم را آغاز کردند که برخی از آن‌ها تا کنون موفق به امضای موافقت‌نامه با شاپرک شده‌اند و سایر متقاضیان نیز در حال طی مراحل هستند.
با وجود فراخوان چند باره برای مراجعه متقاضیان ورود به چارچوب پرداخت‌یاری اما همچنان برخی از شرکت‌های فعال در زمینه تجمیع وجوه، اقدامی برای ثبت‌نام بعمل نیاورده بودند و به همین خاطر نیز شاپرک در راستای حفظ حقوق کاربران حوزه پرداخت الکترونیک و رعایت ضوابط قانونی و امنیتی، درگاه‌های شش شرکت فعال در زمینه تجمیع وجوه را مسدود کرده است و در صورت شناسایی موارد دیگر چنین برخوردی نیز با آن‌ها انجام می‌گیرد.
گفتنی است چنین محدودیتی شامل حال شرکت‌هایی که فرایند قرار گرفتن در چارچوب پرداخت‌یاری را آغاز کرده‌اند و در حال طی مراحل تعیین شده هستند، نمی‌شود.

منبع: شاپرک