فروش اینترنتی طلا

در راستای فروش اینترنتی طلا ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا ، جواهر و نقره توسط هیات عالی نظارت بر سازمان نظام صنفی کشور همراه با اخرین اصلاحات ابلاغ گردید.

از این پس کسب و کار های آنلاین می توانند با رعایت این ضوابط به فروش اینترنتی طلا ی آب شده یا مصنوعات طلا ، جواهر و نقره اقدام نمایند.

مطابق تبصره 7 ماده12 قانون نظام صنفی و تبصره ماده 22 آییننامه اجرایی موضوع ماده21 قانون نظام
صنفی
، ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معامالت آنالین طلای آب شده و مصنوعات طلا، جواهر و نقره اتحادیه کشوری
کسب و کارهای مجازی
برای صدور و تمدید پروانه کسب به شرح زیر تعیین میگردد.


نکات مهم برای فروش اینترنتی طلا و سامانه های انلاین طلا

کسب و کار های اینترنتی میتوانند از طریق سامانه های آنلاین بر بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری آنلاین طلا، جواهر ، طلای اب شده و سایر مصنوعات طلا و نقره را معامله کنند.

 • پلتفرم های که قصد فروش طلای آب شده و مصنوعات طلا، جواهر و نقره دارند، موظف به عقد قرارداد با تامین کنندگان دارای پروانه کسب مرتبط با طلا و جواهر میباشند.
 • محل نگهداری و ذخیره سازی اطلاعات کاربران بر روی سرورهای داخلی شرکتهای دارای مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه ای باشد.
 • محل نگهداری کاال توسط تأمین کننده در مکان ذکر شده در پروانه کسب صادره از اتحادیه صنف طال و جواهر باشد.
 • ساز و کار احراز هویت خریداران از جمله استعلام از درگاه بانک و خدمات تراکنشی بر بستر مرکز ملی تبادل
  اطلاعات فراهم باشد .
 • بهره گیری و استفاده از بیمه نامه های معتبر و سیستم ایمن حمل و نقل از قبیل شرکت سهامی پست جمهوری اسلامی ایران و دفاتر پستی معتبر و موسسات حفاظتی دارای مجوز.
 • مسئولیت ارسال کالا های فروخته شده تا قبل از تحویل کالا به خریداران بر عهده صاحب سامانه آنلاین میباشد.
 • فرد صنفی مکلف است سقف تراکنش و یا تعیین اعتبار کسب وکار که منوط به استعلام از بانک مرکزی و یا انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه و یا ارائه ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی است و بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور از سوی مراجع صالح ابلاغ و توسط اتحادیه اعلام میگردد، را رعایت نماید.
 • مسئولیت اصالت، کیفیت و عیار طلای فروخته شده مطابق فاکتور صادره بر عهده صاحب سامانه آنلاین میباشد.
 • ارائه حداقل یک قرارداد با سایر افراد صنفی دارای پروانه کسب و یا تأییدیه صادره از طرف اتحادیه طلا و جواهر به عنوان تامین کننده از طرف فرد صنفی دارای سامانه آنلاین برای شروع فعالیت الزامی است.