کد کارگاهی ، هر کسب و کاری که به نوعی کارمند و نیروی کار دارد ملزم به بیمه نمودن پرسنل خود می باشد و هرگونه توافق برخلاف ان معتبر نخواهد بود .

به همین منظور کلیه کسب و کار ها در آغاز فعالیت باید نسبت به تشکیل پرونده در اداره بیمه محل و اخذ کد کارگاهی اقدام نمایند.
کد کارگاهی یک عدد 10 رقمی است که به هر کارگاه (محلی که دارای کارفرما بوده و بیمه شده در آن کار می کند و مزد دریافت می نماید) اختصاص میابد که سه رقم اول نشانگر شعبه، سه رقم بعدی نوع فعالیت و چهار رقم آخر نشانگر شماره پرونده می باشد

به طور مثال : کد 0183630045 سه رقم اول (از چپ به راست) نشانگر شعبه 18 تهران سه رقم بعدی نشانگر این است که فعالیت تراشکاری است (توسط سازمان تامین اجتماعی بصورت ثابت تعریف شده اند) و چهار رقم آخر نشان دهنده این است که چهل و پنجمین مراجعه کننده از این فعالیت می باشد.

نکته 1: 

کد کارگاهی اشخاص حقیقی با تغییر آدرس و یا تغییر فعالیت تغییر میکند و کارفرما در هریک از این دوحالت میبایست کد کارگاهی جدید دریافت نماید.

نکته 2 :

کد کارگاهی اشخاص حقوقی تغییر نمیکند و کد کارگاهی که در اولین شعبه دریافت مینمایند تا زمان انحلال شرکت ثابت میماند.

نکته 3:

دفاتر اسناد رسمی دادگستری مانند اشخاص حقوقی بوده و کد آنها تغییر نمی کند.

مدارک لازم برای دریافت کد کارگاهی:

1-مجوز فعالیت

2-نامه درخواست

3- فیش برق و یا…(برای شناسایی کد پستی محل)

4- اجاره نامه و یا سند محل

5- کپی کارت ملی و شناسنامه کارفرما

6-اساسنامه و روزنامه رسمی و آگهی تاسیس و کلیه تغییرات(مخصوص اشخاص حقوقی)

7-تکمیل فرم مخصوص تشکیل پرونده در واحد درآمد

شماره بیمه :

عددی است 8 رقمی که برای شناسایی هر فرد به او اختصاص می یابد و هر بیمه شده با این شماره در کد کارگاهی محلی که در آنجا کار میکند نامنویسی می شود تا کارفرما بتواند با آن شماره بیمه اقدام به ارسال لیست بیمه شده نماید.

مدارک لازم برای دریافت شماره بیمه و نام نویسی در کد کارگاهی:

1- کپی و اصل کارت ملی و شناسنامه

2- تکمیل پرسشنامه نام نویسی

3- انجام آزمایشات قبل از استخدام توسط مراکزمجاز مورد پذیرش سازمان و ارائه آن به سازمان

4- تکمیل و مهر و امضا پشت پرسشنامه نام نویسی توسط کارفرما

5- مراجعه به واحد نامنویسی جهت نام نویسی

تذکر  1 : به هیچ عنوان درخواست چند شماره بیمه ننمایید زیرا در جمع آوری سوابق در دوران بازنشستگی دچار مشکل خواهید شد

تذکر 2 :  چنانچه سوابقی در کارگاهی دارید که محرز شده هستند ، اما با شماره بیمه موقت می باشد ، سریعا پیگیری نمایید ؛ تا این سوابق به شماره بیمه اصلی شما منتقل گردد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره یکد کارکاهی با مشاوران حقوقی فینولا در ارتباط باشید .