پرداخت الکترونیک | به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، به منظور توسعه کسب و کارهای مبتنی بر پرداخت‌های درون برنامه‌ای و حفظ امنیت اطلاعات کارت‌های بانکی، پیش‌نویس مستند «الزامات پرداخت‌های درون برنامه‌ای» (In App Purchase) برای اخذ نظرات و پیشنهادات فعالان حوزه پرداخت الکترونیک کشور منتشر شد. از همه فعالان و صاحبنظران حوزه پرداخت الکترونیک کشور دعوت می‌شود ضمن مطالعه و بررسی الزامات ارائه شده، نظرات و پیشنهادهای خود را حداکثر ظرف مدت دو هفته از طریق آدرس ایمیل r.hamzeh@shaparak.com  به شرکت شاپرک اعلام کنند. بدیهی است ارائه این نسخه صرفا به منظور اخذ نظرات فعالان صنعت درخصوص الزامات پیشنهادی بوده و زمان موثر اجرای سند پس از گردآوری و جمع‌بندی نظرات ارائه شده و اخذ تایید بانک مرکزی  متعاقبا اعلام می‌شود.

دانلواد مستند: الزامات پرداخت های درون برنامه