رعنا زارعی

شغل اول و آخر من دانشجوی حقوق بودن است. من یادگیری حقوق را از تحصیل در یکی از بهترین دانشکده های حقوق ایران شروع کردم. نزد بزرگترین اساتید حقوق ایران شاگردی کردم و پا به عرصه کار و تجربه گذاشتم. در محیط کاری دریافتم که یک حقوقدان یا وکیل بیش از هر مهارتی به یادگیری و دانش افزایی مداوم نیاز خواهد داشت.از این رو سعی و کوشش من همواره آن است که در برخورد با چالش های مختلف بیاموزم و دانش خود را در اختیار دیگران قرار دهم.

1 2 3 26

مشاوره تلفنی