سپیده احمدیان فرد

من دانش آموخته کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران هستم . در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه تهران هستم و این سعادت را داشته ام که در کنار اساتید برجسته حقوق در دانشگاه تهران رشته موردعلاقه ام را یاد بگیرم . آموزش و یادگیری مفاهیم درسی به طور جدی از کودکی تا کنون همراه من بوده و در ادامه زندگی نیز به همین شکل خواهد ماند زیرا من همواره یک حقوق خوان بوده ام و امیدوارم روزی حقوقدان شوم.

1 2 3 25

مشاوره تلفنی