سوالات متداول

پرسش و پاسخ

سوال حقوقی خود را بپرسید.

سوالات متدوال

اخذ پروانه کسب از اتحادیه کسب و کار های اینترنتی و اخذ اینماد از سازمان توسعه تجارت الکترونیکی جز مجوز های پایه برای کسب و کار های اینترنتی است.

تمام دادسرای های عمومی و انقلاب در سراسر کشور به شکایات مربوط به جرایم سایبری رسیدگی مینمایند اما د رتهارن دادسرای ناحیه 31 به صورت تخصصی به شکایات حوزه جرایم رایانه ای رسیدگی میکند.

کلیه شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها باید از سازمان بورس اوراق بهادار مجوز اخذ نمایند.

سلام

طبق ماده ۴۸۵ قانون مدنی در باب اجاره ، موجر حق دارد تعمیرات ضروری را در ملک خود انجام دهد و مستاجر نمیتواند مانع شود لذا میتوان الزام مستاجر را برای انجام تعمیرات خواست و در صورت عدم موافقت قرارداد قابل فسخ است.

شما میتوانید به استناد ماده ۵ مکرر قانون صدور چک به میزان مطالبه خود اقدام به وصول چک نموده یا با وصول کل وجه، مازاد را به حساب وی واریز نمایید.

سلام وقت بخیر طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ، فعالیت صرافی ها مشمول فعالیت هایی که امکان فعالیت در اماکن مسکونی را دارند نمی باشد لذا از این جهت با منع قانونی مواجه است اما به طور کلی، در معرفی مکان فعالیت برای ثبت شرکت تضامنی یا بانک مرکزی نوع کاربری ملاک نیست

مشاوره تلفنی