برچسب: تجارت الکترونیکی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

آیین نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع نامه شماره ۱/ ۱۸۹۹۳ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۵ وزارت بازرگانی و به استناد بند “الف” ماده (۷۹) قانون

استاندارد

علامت تجاری در بستر اینترنت

در فعالیت های تجاری و استارتاپی تحت وب بسیار رخ میدهد که اشخاص حقیقی و حقوقی مدت ها بر روی علامت تجاری و برند خود سرمایه گذاری و تبلیغ نموده اند اما هنگامی که میخواهند دامنه (domain) اختصاصی با نام برند و علامت خود را تهیه کنند متوجه میشوند که وبسایت های بسیاری مشابه یا