برچسب: تنظیم قرارداد

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

پنج نکته مهم در قرارداد مشارکت

ما در سلسله آموزش های خود قصد داریم به نکات مهم مربوط به قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری بپردازیم. در این مقاله اولین بخش از نکات مهم قرارداد سرمایه گذاری را ارائه می نماییم. هر فعالیت اقتصادی سرآغاز سرمایه گذاری های نقدی و غیرنقدی و یا مادی و معنوی شخص یا اشخاصی است که قصد

استاندارد

قرارداد محرمانگی یا NDA و پنج سوال مهم

قرارداد محرمانگی ( NDA ) چیست؟ قرارداد محرمانگی  NDA  یا همان توافق نامه حفظ اسرار تجاری و یا اطلاعات محرمانه  است و معادل انگلیسی آن (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) که به اختصار NDA گفته میشود .همانطور که از نام آن مشخص است این قرارداد به منظور اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه کسب و کار شما از جمله