برچسب: ثبت علامت

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

طبقه بندی کالا ها و خدمات برای ثبت علامت

در نظام  مالکیت فکری برای ثبت علامت تجاری و برند باید به  طبقه بندی کالا و خدمات دقت نمود زیرا برای ثبت علامت باید تعیین نمایید که این علامت در کدام رسته یا طبقه قرار است مورد استفاده قرار گیرد . لازم به ذکر است که در هر اظهارنامه ثبت علامت شما میتوانید تا سه