برچسب: سهام

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

سهام ممتاز و عادی در شرکت

  سهام ممتاز و عادی در شرکت های تجاری اگر شما هم پای قرارداد های سرمایه گذاری رفته باشید حتما با سهام ممتاز و امتیازات تعجب برانگیز آن مواجه شده اید ! و شاید این سوال پیش آمده باشد که این امتیازات تا چه میزان معتبر و مشروع است !? حقوق متکی بر چارچوب قوانین

استاندارد

سهام وثیقه در شرکت های تجاری

سهام وثیقه یکی راه کار های بسیار کاربردی برای شرکت هایی سهامی که مشترکا میان سرمایه گذار و استارتاپ تاسیس میگردد سهام وثیقه است . سهامداران شرکت مشترک که اغلب همگی عضو هیات مدیره شرکت میباشند طبق ماده 114 قانون تجارت همه مدیران شرکت را مکلف به تادیه سهام وثیقه در صندوق شرکت نموده است