برچسب: صرافی ارز دیجیتال

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

صرافی ارز دیجیتال و تهدید ها و فرصت ها

صرافی ارز دیجیتال تیتر بسیاری از خبرگزاری های فعال در حوزه ارز دیجیتال مربوط به خبر فرار یکی از مدیران صرافی های ارز دیجیتال در ترکیه است . فاروق فاتح، صاحب یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری رمز ارز ترکیه بود که اخیرا از کشور فرار کرده است. هزاران نفر از کاربران این شرکت با طرح