برچسب: صنایع خلاق

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

صنایع خلاق و زیر و بم زیست بوم خلاق

صنایع خلاق ، مسیری جدید در حوزه کسب و کار های خدماتی، فرهنگی و هنری در دو دهه اخیر با طیف جدیدی از صنایع و فناوری­ های نرم مواجه هستیم که در ذیل عنوان کلی «صنایع خلاق» نامگذاری شده ­اند. بر این اساس، صنایع خلاق، به چرخه هایی از خلق، تولید و توزیع کالاها و