برچسب: معاملات و قرارداد ها

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

معاملات سواپ

معاملات سواپ ( SWAP ) یکی از انواع قرارداد های مشتقه در بازار های مالی است که به منظور پوشش ریسک یا همان HEDGEING انجام می شود و به موجب آن دو شخص جریان نقدینگی یا تعهدات مالی خود را باید یکدیگر تبادل می نمایند. معاملات سواپ چیست؟ در معاملات سواپ رکن اصلی وجود تعهدات