برچسب: وکیل

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار   ماده۱- متن زیر به عنوان ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود.   ماده ۷ مکرر: کلیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را

استاندارد

?چه میزان سرمایه نیاز کسب و کار ماست ?!

?کسب و کار نوپا در کنار تیم فنی مناسب ، روحیه کارآفرینی و آشنایی با اصول کسب و کار ، نیازمند سرمایه نقدی برای بقا و حیات خود در طول مدت رشد خود میباشد تا جایی که بتواند هزینه های کسب و کار خود را تامین کند . . ?معمول ترین روش تامین مالی ،

استاندارد

سهام وثیقه راهکاری برای شرکت ها مشترک میان استارتاپ و سرمایه گذار

یکی راه کار های بسیار کاربردی برای شرکت هایی سهامی که مشترکا میان سرمایه گذار و استارتاپ تاسیس میگردد سهام وثیقه است . سهامداران شرکت مشترک که اغلب همگی عضو هیات مدیره شرکت میباشند طبق ماده 114 قانون تجارت همه مدیران شرکت را مکلف به تادیه سهام وثیقه در صندوق شرکت نموده است . این

مشاوره میخوای؟