برچسب: چک بلا محل

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

وصول چک صیادی

وصول چک صیادی چک صیادی چیست ؟ چک صیادی همان چک بانکی است که با درخواست ذینفع بانک در دسته های ده الی پنجاه برگی صادر میکند با این تفاوت که این نوع از چک ها پس از صدور، باید مشخصات دارنده چک به همراه شناسه یکتای 16 رقمی مندرج بر روی برگ های چک